Regelgeving

Richtlijnen, protocollen, procedures, adviezen en informatie.

U vindt hier de Regelgeving Praktische Tuberculosebestrijding.
De richtlijnen worden vaak in samenwerking met andere beroepsverenigingen gemaakt. In de CPT-vergaderingen worden de richtlijnen, maar ook protocollen, procedures en adviezen, goedgekeurd en vastgesteld.
KNCV Tuberculosefonds zorgt voor vernieuwing van de documenten altijd na overleg in CPT-verband.

In de regelgeving zijn opgenomen:

alle bestaande richtlijnen en protocollen rondom tuberculose
allerlei adviezen en afspraken met betrekking tot tuberculose
wetgeving betrekking hebbende op tuberculose
regelgeving met betrekking tot de beroepsgroepen
U kunt op onderwerp zoeken in de trefwoordenlijst.

De Regelgeving Praktische Tuberculosebestrijding (RPT) is onderverdeeld in onderstaande hoofdstukken:

10.000 Wetgeving en algemeen beleid tuberculosebestrijding

15.000 Bouw en inrichting afdeling tbc-bestrijding

20.000 Regelgeving medewerkers

25.000 Opsporing en diagnostiek

30.000 Behandeling en begeleiding van tuberculosepatiënten

35.000 Preventie

40.000 Surveillance (registratie)

45.000 Werkwijze administratie

50.000 Werkwijze laboratorium

55.000 Werkwijze röntgenonderzoek

60.000 Communicatie

65.000 Diversen 

Sluit Menu