Epidemiologie en surveillance

Meldingplichtige ziekte

Tuberculose is volgens de Wet publieke gezondheid een meldingplichtige ziekte uit groep B1. In deze wet is vastgelegd dat alle gevallen van tuberculose binnen één werkdag door de arts die de diagnose stelt en/of door het hoofd van het laboratorium dienen te worden gemeld aan de afdeling tbc-bestrijding van de GGD in hun regio (zie voor overzicht GGD’en www.ggdghor.nl). De GGD geeft de melding door aan het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit gebeurt elektronisch via Osiris, het ‘Online Systeem voor Infectieziekten Registratie binnen ISIS’ (Infectieziekte Surveillance Informatie Systeem).

Nederlands Tuberculose Register (NTR)
Op deze wijze wordt het Nederlands Tuberculose Register (NTR) gevormd. KNCV Tuberculosefonds heeft van 1993 tot 2012 het NTR onderhouden. Sinds midden 2012 beheert en bewerkt het RIVM/CIb namens de GGD’en het NTR. In het NTR zijn gegevens over de patiënt, de diagnose, behandeling en het bron- en contactonderzoek vastgelegd van alle gemelde tbc-patiënten. GGD’en registreren daarnaast gegevens van personen met een latente tuberculose-infectie (LTBI) in het NTR.

Het RIVM/CIb analyseert in samenwerking met KNCV Tuberculosefonds en GGD’en de NTR-gegevens. Elk kwartaal wordt een overzicht gemaakt voor de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) en gepubliceerd in Tegen de Tuberculose. Jaarlijks verschijnt het surveillancerapport over het vóórkomen van tuberculose in Nederland. Klik hier voor het meest recente surveillancerapport. Actuele informatie over de epidemiologie en surveillance van tuberculose is te vinden op de website van het RIVM.

Data zelf online in te zien en te downloaden

KNCV Tuberculosefonds stelt via de internetapplicatie TBC-online een gedeelte van de NTR-gegevens beschikbaar. U kunt met deze applicatie zelf figuren en tabellen maken, bijvoorbeeld per jaar, leeftijdsgroep, GGD-regio.

 

Sluit Menu